Menüler
Görev Alanı
 45 056 km2 Yüzölçümüne sahip olan Bölgemiz ; Kuzeyde DSİ Erzurum VIII. Bölge Müdürlüğü, Batıda DSİ Elazığ IX. Bölge Müdürlüğü, Güneyde DSİ Diyarbakır X. Bölge Müdürlüğü ve Irak, Doğuda ise İran sınırları ile çevrilidir.
   Bölge Müdürlüğümüz, merkezi Van olmak üzere Bitlis, Muş ve Hakkari illerini sınırları içine almaktadır. Bu iller ve bunlara bağlı ilçelerde taşra teşkilatlarımız bulunmaktadır.
Tarihçe
Bölge Müdürlüğümüz 1955 yılında DSİ Diyarbakır X. Bölge Müdürlüğüne bağlı 102. Şube Başmühendisliği adı altında kurulmuş, daha sonra 1969 yılında merkezi Van olmak üzere DSİ XVII. Bölge Müdürlüğü statüsüne kavuşmuştur.. devamı...

Bölge Müdürlüğü