Menüler

DSİ Sürekli İşçi Kadrolarına, Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların Dikkatine

05.03.2018

DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA / GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONLARINA GEÇİŞTE SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin, Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişine İlişkin Sınava Katılmaya Hak Kazananların Sözlü Sınav Tarih ve saatlerinin bulunduğu liste aşağıda yayımlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 14 ncü maddesinin 2 nci bendine göre yapılan söz konusu bu ilan, tebliğ hükmüne geçer ve Adaylara ayrıca özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır.

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Teşkilatı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Sınava Katılmaya Hak Kazananların Sözlü Sınav Tarih ve Saatleri

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

SÖZLÜ SINAV YERİ
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınavı DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda (Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü Binası) yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAVA GİRİŞTE İSTENİLEN BELGELER

Sözlü sınava girecek adayların TC. Kimlik Numarasının bulunduğu Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini yanlarında bulundurması zorunludur. 

SÖZLÜ SINAV ÖNCESİ İŞLEMLER 

Kimlik kontrollerinin zamanında tamamlanabilmesi için sözlü sınava girecek adayın kendisi için belirlenen zamandan on beş dakika önce sınav binasında hazır bulunması gerekmektedir.


SÖZLÜ SINAVDA SORULACAK SORULAR 
Çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylere uygun sorular sorulacaktır.