Menüler

Yangın ve Güvenlik Eğitimi

01.11.2018

   

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik  Taslağının;

MADDE 13’ ne göre  – (1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için çok tehlikeli sınıfa giren işyerleri için yılda bir defa, tehlikeli sınıfa giren işyerleri için iki yılda bir defa az tehikeli sınıfa giren işyerleri için en geç üç yılda bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksikliler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tabikat raporu hazırlanır.
(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. 
 

    İlgili  yönetmelik  gereğince  18/10/2018  tarihinde DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER  personeline Yangın ve Güvenlik Eğitimi verilmiştir