Menüler

İçme Suyu Tesisleri


Sıra No İli İçme Suyu  İnşaata Başlandığı Yıl
1 Van Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı 2015
2 Van Erciş İçmesuyu Arıtma Tesisi 2014
3 Hakkari Hakkari Yüksekova İçmesuyu Tesisleri 2017