Menüler

03/04/2015 tarihi itibarıyle DSİ 17.Bölge  Müdürlüğü’nde 1074  personel istihdam  edilmekte olup, dağılımı aşağıda verilmiştir.

 

Toplam

Van

Muş

Bitlis

Hakkari

Genel İdari Hizmetler

57

43

6

4

4

Teknik Hizmetler

168

126

25

11

6

         Başmühendis-Mühendis

101

83

9

5

4

         Tekniker

50

30

13

5

2

         Teknisyen

16

12

3

1

-

         Rasatçı

1

1

-

-

-

Doktor

-

-

-

-

-

Sağlık Personeli (Hemşire)

2

2

-

-

-

Avukat

2

2

-

-

-

657 4/C Geçici Personel

24

19

1

3

1

Daimi İşçi

820

603

171

35

11

Rasatçı (Part-tıme)

1

-

1

-

-

TOPLAM

1074

795

204

53

22