BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İŞ MAKİNALARI YAĞLAYICISI (BAKIMCI-YAĞCI) SINAV SONUCUNA (SERHAT ŞENGEL’E YÖNELİK) AİT DUYURUDUR.

13.05.2022 / Gösterim Sayısı : 1326 / Arşiv

Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde çalıştırılacak sürekli işçi alımı kapsamında daha önce İş Makinaları Yağlayıcısı (Bakımcı-Yağcı)  sınavı için noter kurası sonucu ismi çıkan ancak “Mezuniyet Belgesi” eksikliği nedeniyle sınava giremeyeceğine karar verilen Serhat ŞENGEL tarafından bu idari işlemin iptali istemi ile Van 1.İdare Mahkemesinde 2021/2324 Esas sayı ile açılan dava sonucunda Mahkemece “Yürütmeyi Durdurma Kararı” verilmiş, bu karara karşı yapılan itiraz sonucunda Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin 22.03.2022 tarih ve Y.D. İtiraz No:2022/261 kararı ile itirazın reddine karar verilmiştir.

Mahkeme Kararı doğrultusunda Serhat ŞENGEL’e yönelik olarak 12.05.2022 tarihinde İş Makinaları Yağlayıcısı (Bakımcı-Yağcı) pozisyonu için yazılı, sözlü ve uygulama sınavı yapılmıştır. Bu sınav sonucu daha önce açıklanmış sınav sonuç listesine dahil edilerek yeni sınav sonuç listesi oluşturulmuş olup ilan ekinde sunulmuştur.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.