DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILINDAN KALAN BOŞ KADROLARA İŞÇİ ALIMI NOTER KURA SONUÇLARI

8.11.2022 / Gösterim Sayısı : 2380 / Arşiv

- Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde çalıştırılacak sürekli işçi alımına yönelik olarak Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen listeler üzerinden sınava katılacakların belirlenmesine yönelik olarak açık işçi sayısının dört katı asil ve dört katı yedek aday noter kura çekimi sonucu belirlenmiş olup listeler ekte yayınlanmıştır.

-Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan asil listede yer alanlar 09.11.2022-14.11.2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu ilanında istenilen belgeleri (Sağlık Raporu ve Psikoteknik Rapor bu aşamada ibraz edilmeyecektir.) DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Evrak-Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

- Türkiye İş Kurumu ilanında istenilen belgeleri ibraz edemeyen asil listede yer alan adayların yerine sıralı yedek listede yer alan adayların 14.11.2022-17.11.2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu ilanında istenilen belgeleri(Sağlık Raporu ve Psikoteknik Rapor bu aşamada ibraz edilmeyecektir.) DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Evrak-Kayıt Birimine teslim etmeleri istenilecektir.

-Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.