İŞÇİ ALIMI ATANMAYA HAK KAZANAN ASİL ADAY LİSTESİ VE BELGE İSTEME DUYURUSU

26.05.2023 / Gösterim Sayısı : 4427 / Arşiv

İŞÇİ ALIMI ATANMAYA HAK KAZANAN ASİL ADAY LİSTESİ VE BELGE İSTEME DUYURUSU

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 2023 yılında Bölge Müdürlüğümüze tahsis edilen Sürekli İşçi kadrosunun tespitine yönelik kura çekimi 03.05.2023 Salı saat 10:30’da Noter huzurunda Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda  yapılmış ve kurada belirlenen asil ve yedek aday listesinin duyurusu daha önce yapılmıştı.

Kura sonucu ilk olarak asil adaylardan İŞKUR ilanında yer alan genel ve özel şartlarda belirtilen belgeler istenmiş belgesini teslim etmeyen veya yetkili kurul değerlendirmesi neticesinde belgeleri gerekli şartları sağlamayan veya eksik olan adayların yerine bu kez yedek adaylardan belge istenmiştir.

Yapılan belge kontrolü sonucunda Atamaya esas evraklarını teslim etmeye hak kazanan asil aday listesi ekte yer almaktadır.

Atamaya esas evraklarını teslim etmeye hak kazanan adayların ekte yer alan özel şartlarda istenilen evrakların aslı ile aşağıda yer alan belgelerini 08.06.2023 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz Personel Şube Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet)

3- Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet, Erkek adaylar için)

4- Dört adet vesikalık fotoğraf

5- Özel şartlarda istenilen bölüme ait diploma

6-Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu 

7-Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu 

8-İkametgah Belgesi ( E-devletten çıktı alınabilir)

9- Kamu Kurumuna İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar İçin Başvuru Formu.

Belgelerini teslim etmeyen, belgelerinde eksiklik olan veya arşiv araştırması neticesinde atanmasında engel durum olan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Bu duyuru TEBLİĞ mahiyetinde olup kura sonuçları için adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇ İLANI.pdfKamu Kurumlarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar için Başvuru Formu.docx